Uncategorized

Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog makaslamakmızda bukanak baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çallıkışmaları ile inceleyeceğiz. Kıç anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun vesair bölgelerine nazaran daha karmaşıktır. Kelleparmak ise ayak tabanığın hem yeterince müteharrik olan kısmıdır hem de yere aktarma edilen kuvvetin zaman zaman %90’ına derece olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Kelleparmakta yaşanmış olan her türlü hastalık, yevmi hayat kalitesinde ağırbaşlı bozukluğa reçete hevesliabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde gittikçe artan bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini gelecek derecede kısıtlayan, ayak tabanığın estetik görünümünü bozan, ağrılı ve akut bir bukanak mirparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanılamamlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, kelime mealı itibariyle bukanak mirparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de karınermektedir. Kelleparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı fail ve motor kuvvet sağlayan bir kol intrensek sandık sahip olması nedeni ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın bukanak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli bastırık taşıyan kuruluşsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlamlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine sınırlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kıç, evrimsel tadilat esnasında bel kemiği fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tadilat sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın pahal alışverişlevini gkalıntı kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki esas nedenin ayakkabı allıkışkanlığı olduğunu destekleyen bir fasılaştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda düzgülü nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda arkaış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tartıın % 1,9 yöreında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin pek çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve bukanak ön kısmınün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun vesair intrensek nedenleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar gibi nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit gibi romatizmal emraz, ayrıca mirparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili gibi daha seyrek göru¨nen durumlar da skorlabilir. Bazı fasılaştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha kesif görünmesine ilgi çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik intikalten çok hanımefendilerin erkeklere nazaran daha ziyade sivri uçlu ancak, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir